Förlaget Studentlitteratur och författarna Astrid och Per Björgell har varit överens inför de hittills fyra upplagorna av Jourläkarboken, apropå notisen i LT nr 39 sid 2833 om att författarna belönats med ett upphovsrättsligt pris.
Det är först nu som författarna vill dra sig ur samarbetet. Förlaget säger dock nej med hänvisning till ett avtal. Frågan ska avgöras av domstol.