Professor Hans-Olov Adami, Karolinska institutet, blir prefekt för epidemiologiska institutionen vid amerikanska Harvard School of Public Health. Han kommer dock att behålla viss forskning vid Karolinska institutet.