Landstinget i Uppsala län är först i Sverige med en lista över läkemedel som rekommenderas för behandling av barn. Syftet är att få till stånd en mer säker och enhetlig läkemedelsförskrivning till barn eftersom flertalet läkemedel som förskrivs inte är utprovade på barn. Detta ger en osäkerhet vid läkemedelsbehandlingen, enligt landstingets läkemedelskommitté. Rekommendationerna gäller läkemedelsbehandling av vanliga åkommor inom öppenvården.