Bland de nya läkarlegitimationer som Socialstyrelsen utfärdade under 2005 gick över hälften till läkare med utländsk utbildning, de flesta från ett EU/EES-land. Läkare med svensk utbildning utgjorde 43 procent. Totalt utfärdades 1808 legitimationer, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.
Vid årsskiftet fanns 36871 gällande läkarlegitimationer, omkring 1100 fler än året innan. Antalet giltiga legitimationer är dock inte detsamma som antalet yrkesverksamma läkare i landet.