Debattartikeln skrevs av Gunnel Torbjörnsson, sjuksköterska i Umeå, och publicerades i Läkartidningen nr 43/2006. Där ifrågasatte hon lämpligheten med en reklam för Alvedon som bland annat innehöll texten »Wow, vad spännande! Jag har aldrig kysst någon med körtelfeber förut«.
Artikeln ledde till att Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman, IGM, tog upp affischkampanjen för granskning. I sin bedömning håller IGM med Gunnel Torbjörnsson om att körtelfeber inte är någon banal sjukdom, som kan betraktas så lättvindigt som annonsen antyder. IGM påpekar också att reklamen kan ge uppfattningen att Alvedon på något sätt skyddar mot, och i varje fall i tillräcklig grad alltid lindrar, körtelfeber.
Därmed har AstraZeneca handlat i strid med god branschsed, anser IGM. Överträdelsen betraktas som allvarlig och företaget får betala en avgift på 120000 kronor.
IGM ingår i Läkemedelsindustriföreningens egen övervakning av läkemedelsföretagens marknadsföring och tar beslut i ungefär 100 ärenden om året. Drygt hälften är anmälningsärenden från industrin (konkurrerande företag), läkare och enstaka från annan sjukvårdspersonal och allmänhet. Knappt hälften av ärendena tar IGM själv upp till granskning på eget initiativ, som i det här aktuella fallet. Avgifterna vid en fällning betalas in till LIF och skall bland annat täcka utgifterna för systemet.