Tolkningstvisten mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer att avgöras på ett särskilt möte i Arbetsmiljöverkets arbetstidsnämnd den 6 november.
Saken gäller om arbetsgivaren kan hävda att störningar under beredskapen är tillåtna avbrott i dygnsvilan, se även LT nr 42/2006, vilket Läkarförbundet efterlyst ett svar på. Motparten SKL hade inte hunnit inkomma med sitt svar inför nämndens möte den 25 oktober. Nämnden ska därför sammanträda särskilt för denna fråga i nästa vecka. Annars skulle avgörandet dröja till in i december.