EUs ordförandeland Finland har lagt ett kompromissförslag om arbetstidsregler som Sverige kommer att rösta ja till. Om förslaget klubbas igenom den 7 november blir det möjligt att genom kollektivavtal lösa vissa jourfrågor. Primärjour kan få räknas in i kravet på elva timmars dygnsvila.
– Det nya begreppet »inaktiv del av jourtid« innebär varken vila eller arbete. Det skulle vara positivt om parterna kunde definiera detta själva i kollektivavtal enligt det finska förslaget så att det inte blir nationell lagstiftning, säger Nils-Erik Solberg på Läkarförbundet.
Men beslutsprocessen i EU tar tid och berör inte de tvingande arbetstidsreglerna vid årsskiftet. Och problemet med beredskapsfrågan kvarstår, menar Solberg. Ändå tror han att ett EU-beslut som tydliggör kollektivavtalslösningar kan bidra till att »lösa upp knutar« med Sveriges Kommuner och Landsting.