Fördelarna är fler än nackdelarna med de så kallade icke-selektiva smärtläkemedlen NSAID. Det anser de europeiska läkemedelsmyndigheterna som genom sin kommitté CHMP gjort en särskild riskutredning kring läkemedlen efter misstankar om risk för blodpropp. Myndigheterna framhåller att NSAID-preparaten är viktiga läkemedel för behandling av ledsjukdomar och smärta, men utesluter inte risker om medlen används i höga doser och under lång tid. Data visar till exempel att en hög dos diklofenak (150 mg/dag) eller en hög dos ibuprofen (2400 mg/dag) kan innebära risk för blodpropp, till exempel stroke eller hjärtinfarkt. Även Läkemedelsverket i Sverige betonar att det är viktigt att följa behandlingsrekommendationerna.
– För patienter med hög risk att få kardiovaskulära problem bör naproxen användas. För patienter som riskerar att få magsår är de nya coxiberna ett bättre alternativ, säger professor Björn Beermann.
Läs mer på http://www.lakemedelsverket.se