Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ska kalla arbetsmarknadens parter till möte för att klara ut problem på arbetsmarknaden med den nya lagstiftningen.
– Vi vill se om det går att lösa frågan med kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare. Anledningen är den uppkomna svåra situationen, säger John Pettersson, handläggare på departementet.
SACO, LO, TCO, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting kommer inom kort att kallas, och mötet bör hållas så snart som möjligt, helst i slutet av november, enligt handläggare Gustaf Lindgren.
Läkarförbundet uppvaktade nyligen näringsdepartementet för att lägga fram sin syn på arbetstidsfrågan.