Regeringen vill ha en nationell cancerplan för att göra vården mer jämlik och korta köerna i landet, uppger socialministern i SVTs Aktuellt. Hur handlingsplanen ska se ut ska snabbutredas av Socialstyrelsen för att presenteras i april. Krav på en cancerplan med tydliga mål, framförhållning och en grundplanering för sjukvården har hörts från sakkunniga och politiker under många år.