Vårdköerna blir längre, fjärran är vårdgarantin. Köande patienter till ett specialistbesök eller en planerad behandling har blivit allt fler efter sommaren, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Antalet patienter som har väntat mer än 90 dagar på behandling har ökat från 14511 vid mätningen den 31 maj till 21363 den 31 augusti. En ökning med 47 procent.
Totalt var det 49479 patienter som väntade på behandling i augusti; samma mätning i maj visade 43737 patienter.