Allt fler har besvär med smärta, värk, allergier och psykisk ohälsa, visar undersökningar av levnadsförhållanden, ULF, av Statistiska centralbyrån. I åldrarna 18–64 år besväras hela 65 procent av smärta och värk. Den största ökningen har skett bland kvinnor 16–34 år och män i åldrarna 25–44 år. Vidare visar undersökningen att i åldrarna 18–64 år lider var tredje person av allergier och var femte av ängslan och ångest. Läs mer på http://www.scb.se