Regeringens utredning av detaljhandel med läkemedel föreslår i ett delbetänkande att receptfria växtbaserade läkemedel – en ny definition som inkluderar många av dagens s k naturläkemedel – bör få säljas utanför apotek precis som i dag. Enligt utredaren bör regeringen eller Läkemedelsverket få i uppdrag att föreskriva vilka växtbaserade läkemedel som ska få säljas utanför apotek.
Receptbelagda växtbaserade läkemedel ska dock bara få säljas av apoteken.