Akut anfallsavbrytande läkemedelsbehandling bör begränsas till 8–10 dagar i månaden – eller till två, max tre, gånger i veckan – vid kronisk daglig huvudvärk. Det rådet gav Mattias Linde, neurolog vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
Nya data visar att de så kallade triptanerna, tvärtemot vad man tidigare hävdat, är mest benägna av alla migränavbrytande läkemedel att få patienten att utveckla kronisk daglig huvudvärk.
– Vår klinik är mer eller mindre en avgiftningsklinik numera, sa Mattias Linde.
Mattias Linde med flera har dessutom nyligen visat att det tidigare paradigmet, att triptanerna inte fungerar sent i förloppet vid migrän, inte gäller [Linde M, et al. Cephalalgia. 2006;26:113-21]. Läkemedlen är effektiva även sent i förloppet vid hög smärtintensitet, förutsatt att man inte intar läkemedlet i tablettform. Ofta känner varken patient eller läkare till detta, menade Mattias Linde.
Förutom att begränsa läkemedelsanvändningen är basen i behandlingen av kronisk daglig huvudvärk avslappningsträning och råd om stresshantering.