90 miljoner kronor i vinst före skatt. Det är det prognostiserade årsresultatet för Läkarförbundet. Bättre än förväntat, enligt ekonomichef Johan Bohman:
– Våra placeringar i olika finansiella instrument går väldigt bra. Läkartidningen går också bra.
Kommer förbundet att göra nya satsningar nästa år, VD Catarina Andersson Forsman?
– Nej, inga nya. Resultatet väger egentligen bara upp de minusresultat vi hade 2001– 2003. Några strategiska investeringar har vi redan lagt in i budget, som togs i maj, till exempel ny IT-utrustning samt kostnader för renovering av fastigheter.
I mars fastställer CS bokslutet för 2006.