Läkarförbundet bör inte bara ha överenskommelser med läkemedelsindustrin utan även med den medicintekniska branschen. Det beslutades på det senaste CS-mötet. I oktober förra året kom Sveriges Kommuner och Landsting överens med Sjukvårdens leverantörsförening och Svensk instrument & diagnostikaförening, SINDIF, om samverkansformer mellan medicintekniska företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården. Nu vill Läkarförbundet få till stånd ett separat avtal med SINDIF och Swedish Medtech som gäller samarbeten mellan industrin och läkare.
– Det känns självklart för oss med en sådan överenskommelse, beslutet togs utan problem på CS, säger Anders Bengtsson, Läkarförbundet.