Alla visstidsanställningar av ST-läkare i Östergötland ska omgående omvandlas till tillsvidareanställningar, lovar landstinget i Östergötland.
– Från och med nu ska alla vara tillsvidareanställda, säger Agneta Westerdahl, personaldirektör i landstinget.
– Vi är väldigt nöjda med att vi har nått fram till det här, säger Stig-Eric Åström, ordförande i Östergötlands läkarförening.
Men för säkerhets skull vill läkarföreningen ha ett avtal med landstinget om saken. Redan för ett och ett halvt år sedan utfäste landstinget att alla ST-läkare skulle ha tillsvidareanställning, men vid en kontroll i höstas visade det sig att ett 50-tal ST-läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping saknade fast anställning.
Agneta Westerdahl tycker inte att det behövs ett avtal.
– De måste lita på att vi gör det här, men vi ska träffa läkarföreningen och då får vi ta ställning till det. Vi ska vara en bra utbildnings- och arbetsgivare och alla stora landsting gör det här, så då ska vi göra det också, säger hon.
I Stockholm, Göteborg och Umeå har ST-läkarna fått fast jobb, men inte i Malmö/Lund och Uppsala.