Sveriges första professor i akutsjukvård blir Maaret Castrén, docent i akutmedicin vid universitetet i Helsingfors och avdelningsöverläkare vid Helsingfors universitetssjukhus. Hon utsågs av Karolinska institutet, KI, förra veckan.
Professuren förläggs till institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset i Stockholm. Sjukhuset var först i Sverige med att ha särskilda akutläkare. Maaret Castrén kommer även att vara kliniskt verksam där.
– Södersjukhuset har Nordens största akutmottagning. Det faller sig naturligt att Karolinska institutet förlägger ansvaret för detta nya, viktiga forskningsområde just hit, säger Sari Ponzer, prefekt vid KI SÖS, i ett pressmeddelande.

Akutsjukvårdsspecialiteten kännetecknas av bland annat:


• primärhandläggning av alla patienter
• säkra vitala funktioner
• inriktning på att inte missa allvarliga tillstånd
• fokus på preliminär diagnos och handling (inte fokus på definitiv diagnos)
• arbeta effektivt
• leda akutsjukvårdsarbetet