Trenden de senaste åren har varit att specialiteter satsat alltmer på sina egna veckor och mindre på riksstämman, vars tanke är tvärvetenskaplig.
– Det har varit en lång period med en sakta nedgång i besökstalen, säger Läkaresällskaptes VD Mats Bauer, men han kan ännu inte säga exakt hur det såg ut i år.
Han vill dock lyfta fram två exempel på att en ändrad inställning till stämman kan vara på väg. Ortopederna, som under några år satsat mer på föredrag under sin egen vecka, var i år tillbaka på stämman med ett större program. Och onkologerna hade för första gången förlagt sitt höstmöte till stämman.
Omkring 6150 personer besökte stämman under torsdagen. Det kan jämföras med motsvarande siffra förra gången stämman hölls i Göteborg, 6950 personer. Hur många av dessa som är läkare var dock oklart vid denna tidnings pressläggning. n