Antalet studenter i vårdteamen har ökat sedan 2004 och det påverkar handledningen negativt, enligt Medicine studerandes förbund, MSF, som undersökt hur studenterna upplever handledningen.
– Det är många fler läkarstudenter på universitetssjukhusen idag jämfört med för bara några år sedan. Samtidigt har sjukhusen betydligt färre sängplatser idag. Sammantaget gör detta att den kliniska praktiken har försämrats, säger Hanna Åsberg, ordförande i MSF.
Enligt 2006 års enkät gav studenter som varit i vårdteam med 1-2 studenter ett medelbetyg på 4,48 (av 6 möjliga) på sina medicin- och kirurgikurser, medan studenter i grupper om 5-6 värderade kurserna till 3,23. Skillnaderna är kopplade till de praktiska kunskaperna och studenttätheten, inte till den teoretiska delen.
52 procent av studenterna på kirurgikursen hade i år varit i vårdteam med 1-2 studenter, jämfört med 68 procent 2004.