Under mässan fanns ett antal olika »verkstäder« där besökare kunde prova på simulatorutrustning. Där fanns bl a dockorna »Simon« och »Otto« – två patientsimulatorer i vuxen- och barnstorlek. Dockorna styrs med en dator och kan på så sätt ta emot läkemedel, andas, blinka och prata. Svårighetsgraden på övningen kan regleras allt efter deltagarnas kunskaper. Man kan ge dropp och lägga toraxdrän och sätta ventrikelsond.
– Idag kör vi på en basic-nivå eftersom det är läkarstudenter som provar simulatorn, men för underläkare och AT-läkare ökar vi på svårighetsgraden, berättade barnläkaren Cecilia Andersson från Centrum för medicinsk simulering, Universitetssjukhuset MAS i Malmö, där dockorna hör hemma.
När Läkartidningen är där lider dockan av meningokockmeningit och stönar av smärta.
Läkarstudenterna räddade livet på dockan.


Fr v: Madeleine Gabrielsson, termin 6, Johanna Steinwall och Sara Fredriksson, termin 7 på läkarutbildningen i Göteborg, försöker rädda livet på »Otto«. »Det var jätteroligt och bra träning«, tycker alla tre. Foto: Lena Garnold