David Erlinge, Lund, och Michael Fu, Stockholm, får dela på Lars Werkös högre forskartjänst i tre år.
Det tillkännagav Hjärt-Lungfonden på allmänna mötet, upptakten till den 63:e riksstämman, i Göteborg på onsdagsförmiddagen. De två forskarna får dela på tjänsten, vilket innebär deltidstjänst i tre år samt projektanslag på 500000 kronor per år.
David Erlinge, kardiolog i Lund, får tjänsten »för vidareutveckling av hypoteser om purinreceptorers betydelse för hjärt–kärlfunktion hos friska och vid sjukdom«.
Michael Fu får tjänsten »för fortsatta studier av autoimmunantikroppars betydelse för hjärtsvikt och utveckling av behandling baserat på dessa fynd«.
Ett 30-tal hade sökt tjänsterna.