200 miljoner kronor i underskott vid den medicinska fakulteten vid Universitetssjukhuset i Lund. Nu kommer kritiken. En konsultrapport visar omfattande brister i den ekonomiska revisionen.
Sedan början av 2000-talet har fakulteten kämpat mot ständiga minusresultat som lett fram till ett gigantiskt underskott. I veckan presenterade revisorerna resultatet av den utredning som pågått kring sjukhusets ekonomiarbete. Den innehåller hård kritik mot ekonomistyrningen, bland annat dålig information till verksamhetschefer, otillräckliga rutiner för uppföljning på mindre enheter och bristande kompetens hos de som hanterat ekonomin.
Detta har lett till »bristande transparens« menar revisorerna.
Dekanus Bo Ahrén lovar nu åtgärder för att få en bättre ekonomisk kontroll.