Ett bra och dåligt förslag, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, om att återinföra kraven på förhandstillstånd för att få sjukhusvård inom EU/EES.
Hon är i huvudsak kritisk till innehållet i den lagrådsremiss, med avsändare Göran Hägglund (kd), som Socialdepartementet skickat in till lagrådet.
– Vi vill att patienterna ska söka sig utomlands för att få vård om det finns köer i den svenska vården. Det ska gå att hitta alternativ om väntetiderna inte följs. Vi ser en marknad för sjukvård inom EU, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Men samtidigt ser hon en viss poäng med ett system med »förhandsbesked«.
– Patienten ska veta att vården som ges utomlands är likvärdig den svenska. Även prismässigt är det bra för patienten att få besked.