Landstingen har misslyckats med vårdgarantin. Det konstaterar Läkarförbundet på veckans ledarsida och ställer frågan om vårdgarantin verkligen behövs.
– Det finns inget givet svar, det kanske är annat som behövs. Det är ju inte vårdgarantin som garanterar bästa möjliga vård, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
I artikeln anges en rad åtgärder som förbundet menar är minst lika viktiga som vårdgarantin för att öka tillgängligheten.
Det behövs bland annat »ett mer systematiskt förbättringsarbete«. Enligt artikeln »måste inte minst läkarna ta ett större ansvar än idag«.
LT: På vilket sätt tar läkarna inte ansvar?
– Läkarna engagerar sig alltid i det medicinska förbättringsarbetet, men det man säger ute i landstingen är att läkarnas engagemang i det systematiska förbättringsarbetet ofta saknas. Vi tycker att läkarna skulle engagera sig mer i vårdflöden, i hur man samverkar. Där skulle man kunna vinna tid om man arbetade smartare.
Ett fritt vårdval redan från dag ett, såväl utanför landstinget som utomlands, är annat som efterlyses tillsammans med utbyggd kapacitet, andra budgetsystem och mer konkurrens mellan vårdgivare.
LT: Är konkurrens bättre än samverkan?
– Tanken är att få en mångfald av vårdgivare och då måste det till konkurrens, men det behövs både samverkan och konkurrens.
LT: Går det att samverka om man konkurrerar?
– Ja, uppdragsgivaren bestämmer över uppdragen och alla verksamheter har inte allt.