Stockholms läns landsting är Sveriges näst största finansiär av medicinsk forskning bland landstingen. Under 2007–2009 har cirka 320 miljoner kronor beviljats till klinisk forskning. Det rör sig om anslag till både klinisk och preklinisk forskning, menar Thorbjörn Ekström, chef för forsknings- och utvecklingskansliet.
– För oss är det viktigt att bedriva patientnära forskning som man direkt kan implementera i det kliniska arbetet. Det ligger i vårt egenintresse, säger Ekström.
Finns det andra orsaker till att ni satsar på sådan forskning?
– Det har varit lite av en tradition hos oss och vi har ett nära samarbete med Karolinska institutet. Enligt den nya reviderade Hälso- och sjukvårdslagen är landstingen också skyldiga att bedriva klinisk forskning, säger Ekström.
Anslagen i landstinget går exempelvis till projekt om smärta och läkning, förekomst av psykos och genetiska studier av medfödda kromosomarrangemang.