Patienter får själva rapportera in biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket. Detta ska förbättra den samlade säkerhetsövervakningen av läkemedel, menar myndigheten. Ett pilotprojekt som genomfördes 2006 i Uppsala visade att patienternas rapporter gav viktig information om till exempel biverkningar av receptfria läkemedel. Nu har Datainspektionen gett klartecken till att myndigheten för register över patientinformationen.