Anders Knape (m), andre vice ordförande i Kommunförbundet, lär bli ny ordförande för det sammanslagna förbundet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som bildas vid en valkongress den 27 mars. Moderaternas valberedning har nu enhälligt nominerat Anders Knape till ordförande för det nya förbundet efter att det borgerliga blocket beslutat att moderaterna får den ledande posten i SKL. n