Trots att de äldre blir allt fler har antalet boende i äldreboende minskat de senaste åren, med 18000 platser till 100400 år 2005, enligt Socialstyrelsens senaste lägesrapport om äldreomsorgen.
Under samma period har drygt 2500 platser på sjukhus försvunnit, se även LT nr 6/2007, sidorna 396–7.
Utvecklingen leder till ökad stress i hela vården och omsorgen av de äldre, såväl på sjukhus som i primärvården och i kommunernas vård och omsorg.
Att allt fler tvingas bo kvar hemma trots hög ålder och sjukdom leder till ökade vårdbehov på de äldreboenden som finns och ställer högre krav på utbildad personal inom hela den ansträngda äldreomsorgen, något som kommunerna inte lever upp till.
Inte heller får de anhöriga som ytterst drabbas det inflytande och stöd som de behöver, enligt Socialstyrelsen.