En manlig läkare på Universitetssjukhuset i Linköping anmälde nyligen sin arbetsgivare till JämO för att han ansåg sig ha blivit lönediskriminerad. Ett ovanligt fall, på många sätt, visar det sig i JämOs statistik. Utöver den manlige anmälaren har bara två anmälningar från kvinnliga läkare som gällt lönediskriminering kommit in under 2005–2006.
Detta trots att sakliga löneskillnader mellan könen uppges vara ett problem i läkarkåren. Aktuella siffror från Sveriges Kommuner och Landsting visar att medellönen för en kvinnlig överläkare är 52334 kronor medan en manlig läkare tjänar 54171 kronor.