Bristande hygienrutiner oroar Socialstyrelsen, som presenterat sin granskning av ett 80-tal vårdenheter över hela landet inom intensivvård, internmedicin, kirurgi, ortopedi, infektion, tandvård och primärvård, se även LT nr 5/2007, sidorna 304–7.
Den vanligaste bristen var att använda arbetsrock med lång ärm och att inte ta av sig armbandsur och ringar. Detta var särskilt vanligt i primärvården.
Läkargruppen får heller inte introduktion och fortbildning i hygienfrågor i samma utsträckning som annan vårdpersonal. Detta gällde även infektionsklinikerna.
De största bristerna gällde uppföljning. Bland annat är underrapporteringen av vårdrelaterade infektioner omfattande. Bland läkarkåren finns missuppfattningen att inte alla vårdrelaterade infektioner ska rapporteras. En sådan infektion alltid är en avvikelse, enligt Socialstyrelsen.