I ett debattinlägg i Dagens Nyheter, 19 februari, beskyllde Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm landstingen för att vansköta sina åtaganden och utnyttja ansvarskännande läkare: »Varje dag bryter hundratals läkare mot lagen. Arbetsgivarna, landstingen, beordrar läkarna att bryta mot den nya arbetstidslagen och läkarna lyder av omsorg om patienterna. Ändå kan landstingen lätt lösa frågan genom att teckna lokala kollektivavtal. Men det struntar de i.« Läs hela inlägget på http://www.slf.se.