Läkarförbundet tillstyrker Socialdepartementets förslag om att lagen om allmän försäkring ändras så att arbetsgivarens ansvar att göra rehabiliteringsutredningar kring den anställde slopas.