Till ny medlem av Läkartidningens medicinska redaktion med titeln studentredaktör har utsetts Marie Annerstedt. Hon är 25 år och studerar på termin 9 vid Lunds universitet. Vid sidan av studierna arbetar hon också som chefredaktör för Appendix, medlemstidning för Medicine studerandes förbund.
Marie Annerstedts uppgift är att tillföra kompetens ur ett studerandeperspektiv till den medicinska redaktionen. På sikt ska hon även medverka på Läkartidningens webbplats som ska få nytt utseende och delvis nytt innehåll senare i vår.
Bland planerna för den nya sajten finns att öka tidningens kontaktytor mot läkarstudenter och Marie Annerstedt hoppas kunna initiera artiklar skrivna av studenter för studenter på lakartidningen.se.
Marie Annerstedt kan nås på mejladressen marie.annerstedt@lakartidningen.se.