En patenträttsprocess i Indien kan minska tillgången på billiga läkemedel för människor i fattiga länder, befarar svenska Läkare utan gränser och uppmanar till aktion mot läkemedelsföretaget Novartis.
Om företaget lyckas med sin process i Indien kan effekten bli att allt fler läkemedel patenteras i Indien, hävdar Läkare utan gränser. Många av de läkemedel som används i HIV/aids-behandling i utvecklingsländer tillverkas i Indien. Novartis har utmanat den indiska patentlagstiftningen efter att företaget har nekats patent i Indien för sin cancermedicin Gleevec. En rad ideella organisationer har vädjat till företaget Novartis att dra tillbaka sina krav. På Läkare utan gränsers webbplats samlas namnunderskrifter in i samma fråga.