Alla legitimerade läkare ska få skriva vårdintyg. Därmed blir det ingen ändring av de nuvarande reglerna i Lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det var f d vårdminister Ylva Johansson som ifrågasatte allmänläkarnas rätt att skriva ut vårdintyg och tillsatte en utredning. Socialstyrelsen skulle undersöka möjligheterna till skärpta krav så att endast specialister ska kunna skriva vårdintyg.
Efter att myndigheten undersökt samtliga 500 vårdintyg, som skrevs under två veckor hösten 2006, kom den fram till att det inte hade någon större betydelse vilken formell kompetens den intygsskrivande läkaren har för om personen får tvångsvård eller ej. Dessutom menar myndigheten att en lagändring tillsammans med den ojämna tillgången på psykiatrer över landet skulle kunna leda till att personer får vänta alltför länge på vård.