Den danska antagningen till läkarutbildningen har favoriserat svenska sökande, bla för att svenskarna har lättare att nå toppbetyg på sin 4-gradiga betygsskala än danska gymnasieelever har på sin 13-gradiga. I höstas var 27 procent av dem som antogs på den danska utbildningen svenskar, se LT nr 36/2006.
Den danska regeringen har nu beslutat se över hela antagningssystemet; nya regler ska träda i kraft 2010. Men redan i höst kommer övergångsregler att bromsa svenskarna genom högre krav vad gäller bonuspoäng för höga betyg i icke obligatoriska ämnen. Om den ordningen hade gällt i somras hade antalet antagna svenskar blivit 124 i stället för 314, enligt det danska vetenskapsministeriet.