Nära hälften av Europas befolkning, 45 procent, tror att HIV-smitta kan överföras via en toalettsits.
Det är ett exempel på den okunskap som fortfarande finns om HIV i Europa, enligt en opinionsundersökning inom EU förra året.
Bland annat därför ska den europeiska smittskyddsmyndigheten i Solna, ECDC, arbeta hårdare med att bekämpa HIV/aids på EU-nivå.
Förra veckan deltog EU-kommissionären för hälsofrågor, Markos Kyprianou, i invigningen av nya lokaler i Solna. Han uppmanade då ECDC att rapportera om goda exempel på arbete med att förebygga HIV inom EU och för kommissionens räkning ta reda på om enskilda länder behöver extra stöd.
Markos Kyprianou vill också att ECDC arbetar särskilt med tuberkulos och tar fram en handlingsplan för att bekämpa tuberkulos.
ECDC har nu en budget för 100 anställda, och ska till 2010 växa till att omfatta 300 anställda.