Den franska läkare som tillsammans med en sjuksköterska stod åtalad för att ha påskyndat döden för en svårt sjuk cancerpatient, se LT nr 11/2007, dömdes den 15 mars till ett års fängelse, villkorlig dom. Sjuksköterskan frikändes helt. Läkaren hade skrivit ut en dödlig dos kalium som sjuksköterskan sedan injicerade i närvaro av släktingar till patienten.
– Det var en kärlekshandling av respekt för min patient. Jag gav av mig själv och tänkte bara på henne (…) Jag tar på mig hela ansvaret, sa läkaren till rätten enligt tidningen Le Nouvel Observateur.
Fallet har satt igång en stor debatt. Enligt en opinionsundersökning som samma tidning nyligen lät göra är 87 procent av fransmännen mer eller mindre för att lagen ändras så att personer med dödliga sjukdomar ska kunna efterfråga aktiv dödshjälp.