Avtalet har tecknats mellan Stockholms läkarförening och Förenade Care AB, och gäller runt 13 specialister inom 3–4 enheter, bla i palliativ vård och geriatrik. Överenskommelsen innebär att bruten dygnsvila under veckopassen kompenseras minut för minut i början eller slutet av nästkommande arbetspass. Störningar under helgberedskapen kompenseras under nästa komplediga vecka. Därför kompenseras läkarna med extratid – översatt till en 40-timmarsvecka går 36 timmar på jourkompensation och fyra timmar betalas av arbetsgivaren.