Läkarförbundet har lämnat remissvar på Patientdatautredningens förslag till patientdatalag, SOU 2006:82. Förbundet tillstyrker i princip förslaget men har avvikande åsikter i några frågor, bl a uppgifter om barn och tidpunkten då information ska göras tillgänglig för patienten. Svaret kan läsas på http://www.slf.se. Se även ledare i nr 45/2006. Läs också debattartikel på s 837 i detta nummer.