Fel finns i den redovisade lönestatistiken från Läkarförbundet, som LT skrev i 8–9/2007, vilket innebär att jämförelsetalen mellan till exempel manliga och kvinnliga läkare blir missvisande.
– Det saknas uppgifter i några lönetabeller som rör månadslön för läkare, fördelat på ålder och legitimationsår, säger Lena Arwidson, Läkarförbundet.
Siffror för landstingsanställda läkare i åldern 55–58 år hade fallit ur förbundets statistik (tabell 4). Den redovisade lönedifferensen mellan könen, 5314 kronor i snittlön per månad, gäller fortfarande. Statistiken finns på http://www.slf.se under Lön & Villkor.