Från sekreterare i Ansvarskommittén till ny chef för hälso- och sjukvårdsavdelningens enhet för uppföljning och utvärdering på Socialstyrelsen. Olivia Wigzell börjar den 1 april sitt nya jobb på Socialstyrelsen efter att hon avslutat sitt uppdrag i den statliga utredningen, där hon ansvarat för hälso- och sjukvårdsfrågorna.