Avstegsavtalet i Landstinget Dalarna mellan landstingsledningen och den lokala läkarföreningen är inte påskrivet än. Beskedet har dröjt i över en månad. Avtalet har diskuterats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och ska tas upp igen i landstingsdirektörernas förening den 26–27 april.
– Jag väntar på acceptans, säger landstingsdirektör Ulf Hållmarker.
Han tycker att det har varit lite oklarheter på sistone kring hur landstingen får agera i arbetstidsfrågan, då SKL i början av april meddelade att landstingen inte fick teckna lokala avtal – sedan gav de klartecken att det är tillåtet. Men så vitt Ulf Hållmarker vet har dock inte grundförutsättningen i SKLs linje förändrats.
– Avstegsavtalen får inte medföra någon kostnad.
Dalarnas avtal innehåller kompensation för avsteg från lagens krav om elva timmars sammanhållen dygnsvila, se LT nr 14–15/2007.