Västernorrlands ramavtal är fortfarande inte godkänt av Läkarförbundet. Flera läkare som Läkartidningen pratar med ser avtalet som en »nolllösning« och »tomt avtal«.
Avtalet gör det möjligt att göra avsteg från dygnsvilan, som får kortas från elva till sex timmar, men innehåller ingen kompensation för läkarna. Eva Nilsson Bågenholm, som leder Läkarförbundets förhandlingsdelegation, kommenterar avtalet:
– Om det verkligen har gjorts avsteg bör det egentligen finnas en vettig kompensation om vila, säger hon.