På onsdagen, 28 mars, blev ett avstegsavtal klart på Danderyds sjukhus, DS, mellan arbetsgivaren och Stockholms läkarförening. Avtalet, som gäller för alla beredskapslinjer, gör det möjligt att göra avsteg för dygns- och veckovilan, men avtalet har ingen skrivning om någon kompensation. Extra kompensation har i stället skrivits in i ett annat, nytt jouravtal för beredskapslinjer som ger t ex en timmes extra betalt under helgnätter och en halvtimme extra under vardagnätter. Läkarföreningens ordförande på DS, Johan Styrud, betraktar de båda avtalen som en »paketlösning« och får medhåll av Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.
– Vi har aldrig funderat på en nollösning, vi tycker att det är bra med en paketlösning. Den viktiga principen är att det finns kompensation för avsteg från lagen. Men avtalet kan fortfarande stjälpas av Läkarförbundet eller landstingets personalavdelning.