Antalet anmälda fall av syfilis ökade med nära 60 procent under 2006 jämfört med året innan, enligt Smittskyddsinstitutets statistik. Incidensen var 1,2 fall per 100000 invånare 2005. Förra året var siffran 1,9.
Syfilisincidensen minskade under 1990-talet men har under 2000-talet ökat igen. Den största gruppen är män som har sex med män.