Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att vaccinet Gardasil mot humant papillomvirus, HPV, ska ingå i läkemedelsförmånerna och därmed i högkostnadsskyddet – men bara för unga kvinnor i åldrarna 13–17 år.
HPV kan leda till livmoderhalscancer och studier har visat att bäst effekt nås om vaccinet ges till unga kvinnor före sexualdebuten.