Landets läkemedelskommittéer vill ha generisk förskrivning.
Vid sitt vårmöte i slutet av april bestämde sig kommittéerna för att verka för en lagändring så att det blir tillåtet att skriva endast substansnamnet på receptet. Anledningen är att generiskt utbyte skapar förvirring för bland andra äldre patienter.
Kommittéerna påpekar att inget har hänt i frågan sedan 2004, då Socialstyrelsen uppmärksammade problemet och föreslog en rad åtgärder.