Martin Ingvar, tidigare professor i neurofysiologi, blir professor i integrativ medicin vid Karolinska institutet och chef för Osher centrum för integrativ medicin, som startades 2005 med donerade pengar.
Martin Ingvar leder sedan i höstas en studie om placeboeffekten vid Osher centrum.